Nhảy tới nội dung

Tải ZaDark for Windows

Tập tin sẽ được tải xuống sau 6 giây

ZaDark 24.7.1

PC 12.16 và Web 9.33

  • Hỗ trợ thay đổi hình nền ở từng cuộc trò chuyện. Hình nền cũ sẽ bị xoá, nên bạn cần cập nhật lại hình ảnh ở từng cuộc trò chuyện (#135)
    • Zalo PC: Hình nền được lưu trên máy tính của bạn, không đồng bộ với Zalo Mobile và mất khi bạn xoá Zalo PC.
    • Zalo Web: Hình nền được lưu trên trình duyệt của bạn, không đồng bộ với Zalo Mobile và mất khi bạn gỡ cài đặt ZaDark.
  • Tăng số lần dịch tin nhắn miễn phí lên 20 lần
  • Thêm link Product Hunt
mẹo
  • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
  • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.