Nhảy tới nội dung

ZaDark – Zalo Dark Mode

ZaDark là tiện ích giúp kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC và Web. ZaDark có mặt trên Windows, macOS, Chrome, Safari, Edge và Firefox.

Màn hình giao diện Zalo sau khi cài đặt ZaDark
Câu hỏi thường gặp

ZaDark có an toàn không? ZaDark rất an toàn, vì ZaDark không chứa mã độc, ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Điều khoản sử dụng.

ZaDark thêm quảng cáo để có kinh phí phát triển. Chúng tôi xin lỗi nếu quảng cáo làm phiền bạn!