Nhảy tới nội dung

Chính sách bảo mật

Lưu ý

Vui lòng đọc và hiểu rõ Chính sách bảo mật trước khi cài đặt và sử dụng ZaDark. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Dữ liệu cá nhân

 • ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...
 • ZaDark không thay đổi bất cứ dữ liệu nào liên quan tài khoản Zalo của người dùng.
 • Tính năng dịch tin nhắn:
  • ZaDark PC/Web gửi dữ liệu cần dịch tới ZaDark API qua HTTPS, sau đó ZaDark API gửi yêu cầu dịch tới Google Cloud Translation API qua HTTPS để nhận kết quả dịch, và trả về kết quả dịch cho ZaDark PC/Web qua HTTPS để hiển thị cho người dùng.
  • Toàn bộ quá trình xử lí dữ liệu diễn ra trên máy chủ của ZaDark API không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của người dùng. Đối với quá trình xử lí dữ liệu của Google Cloud Translation API, bạn vui lòng xem chi tiết trong Câu hỏi thường gặp về sử dụng dữ liệu được Google cung cấp.
  • Mã nguồn mở: https://github.com/quaric/zadark-api

Dịch vụ của bên thứ ba

Website zadark.com

Dịch vụ phân tích

 • Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại.
 • Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích bao gồm Google AnalyticsMixpanel để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website zadark.com của chúng tôi.
 • Tất cả các dữ liệu thu thập đều được gửi ẩn danh và được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của người dùng và hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ.

Quảng cáo

 • Chúng tôi có thể sử dụng Google AdSense để hiển thị quảng cáo trên website zadark.com của chúng tôi.
 • Google AdSense có thể sử dụng cookie để cung cấp quảng cáo dựa trên lịch sử duyệt web của người dùng và cách họ tương tác với quảng cáo đó (Tham khảo: https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=vi).