Nhảy tới nội dung

Điều khoản sử dụng

Quyền sở hữu

  • ZaDark là sản phẩm từ Quaric, không phải sản phẩm từ Zalo Group.
  • ZaDark được phát triển và sở hữu bởi Quaric.

Phạm vi sử dụng

ZaDark có thể được cài đặt và sử dụng trên các trình duyệt như Chrome, Safari, Edge, Firefox (Zalo Web) và các nền tảng Windows và macOS (Zalo PC).

Bảo mật và quyền riêng tư

Dữ liệu cá nhân

  • ZaDark chưa bao giờ thu thập và sẽ không bao giờ thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như lịch sử duyệt web, mật khẩu,...
  • ZaDark không thay đổi bất cứ dữ liệu nào liên quan tài khoản Zalo của người dùng.
  • Tính năng dịch tin nhắn:
    • ZaDark PC/Web gửi dữ liệu cần dịch tới ZaDark API qua HTTPS, sau đó ZaDark API gửi yêu cầu dịch tới Google Cloud Translation API qua HTTPS để nhận kết quả dịch, và trả về kết quả dịch cho ZaDark PC/Web qua HTTPS để hiển thị cho người dùng.
    • Toàn bộ quá trình xử lí dữ liệu diễn ra trên máy chủ của ZaDark API không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào của người dùng. Đối với quá trình xử lí dữ liệu của Google Cloud Translation API, bạn vui lòng xem chi tiết trong Câu hỏi thường gặp về sử dụng dữ liệu được Google cung cấp.

Dịch vụ của bên thứ ba

Thay đổi và chấm dứt

Quaric có quyền thay đổi hoặc cập nhật ZaDark trên tất cả nền tảng, bao gồm tính năng, tuỳ chỉnh và điều khoản sử dụng. Người dùng có quyền chấm dứt việc sử dụng ZaDark bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

ZaDark không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng ZaDark. Việc sử dụng ZaDark hoàn toàn có trách nhiệm của người dùng.

Lưu ý

Vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi cài đặt và sử dụng ZaDark. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.