Nhảy tới nội dung

Tải ZaDark for macOS (Intel Chip)

Tập tin sẽ được tải xuống sau 14 giây

ZaDark 24.4.4

PC 12.11.1 và Web 9.28.1

 • Ẩn tin nhắn trong cuộc trò chuyện: Quay về phiên bản v1, chỉ làm mờ nội dung, không ẩn hoàn toàn

ZaDark 24.4.3

PC 12.11 và Web 9.28

 • Ẩn tin nhắn trong cuộc trò chuyện v2: Ẩn hoàn toàn nội dung
 • Sửa lỗi Dark Mode một số chi tiết sau:
  • Biểu tượng "Lưu bền Cloud" trong tin nhắn đính kèm tập tin
  • Biểu tượng "Chưa có trên Cloud"
  • Biểu tượng bày tỏ cảm xúc (Like) trong tin nhắn của bạn bè
  • Biểu tượng bày tỏ cảm xúc (Like) trong trình xem ảnh/video (Media Viewer)
  • Danh sách lựa chọn cảm xúc trong trình xem ảnh/video (Media Viewer)