Nhảy tới nội dung

Lịch sử thay đổi

· 4 phút để đọc

ZaDark 23.11.1

PC 11.6 và Web 9.16

Fixed

 • Sửa lỗi không ẩn được hình ảnh (#86).
 • Sửa lỗi Dark Mode trạng thái đã xem tin nhắn (#87).

Added

 • Thêm bản cài đặt arm64 cho macOS.
 • Thêm Google AdSense vào Website ZaDark.com để tìm kiếm kinh phí phát triển sản phẩm. Chúng tôi xin lỗi nếu quảng cáo làm phiền mọi người khi truy cập Website.

Changed

 • Ẩn tiêu đề TitleBar (#88).

ZaDark 23.10.1

PC 11.5 và Web 9.15

Fixed

 • Sửa lỗi không thể đặt Tên gợi nhớ/Nhãn cho cuộc trò chuyện khi bật Ẩn Tên cuộc trò chuyện

Changed

 • Cập nhật địa chỉ Website chính thức sang https://zadark.com
 • Ẩn cài đặt giao diện của Zalo vì chỉ có 1 lựa chọn giao diện Mặc định

PC specific

 • Thêm dòng chữ "Vui long cho trong giay lat. Co the se mat vai phut ..." để người dùng hiểu quá trình cài đặt có thể kéo dài vài phút.

ZaDark 23.9.3

PC 11.4 và Web 9.14

Changed

 • [Safari] Chỉ yêu cầu cấp quyền truy cập nội dung và sửa đổi đối với website chat.zalo.me (Bảo mật và quyền riêng tư).
 • Cập nhật giao diện Cài đặt ZaDark.

ZaDark 23.9.2

PC 11.3 và Web 9.13

Fixed

 • Tăng độ đậm cho nội dung được tô đậm (bold) trong tin nhắn (#78).
 • Sửa lỗi Dark Mode biểu tượng Phó nhóm (#80).

Added

 • Bổ sung phím tắt chuyển chế độ Sáng/Tối (#79)
  • Windows: Alt+D
  • macOS: ⌘D

Removed

 • Bỏ phím tắt mở Cài đặt ZaDark & thay bằng phím tắt chuyển chế độ Sáng/Tối.

ZaDark 23.9.1

PC 11.2 và Web 9.12

Changed

 • Cập nhật thông tin nhà phát hành thành "ZaDark by Quaric"

ZaDark 23.8.5

PC 11.1 và Web 9.11

Fixed

 • Sửa lỗi Dark Mode trình xem Video (Video Player)

Changed

 • Cập nhật thuật ngữ, nội dung thông báo

Web specific

 • Cập nhật chức năng Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem): declarative_net_request.rule_resources
 • [Safari] Tối ưu Logo Quaric SVG

ZaDark 23.8.4

PC 11.0 và Web 9.10

Added

PC specific

 • Mang tính năng Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem) trở lại trên Zalo PC 23.7.1 trở lên.
  • Thay đổi lớn về Logic xử lí.
  • Cập nhật filterUrls.
  • Giới hạn kĩ thuật: Xem mục Notes bên dưới.

Changed

 • Thay đổi màu của Logo nhà phát hành Quaric.

Notes

 • Vì Zalo PC giới hạn quyền sử dụng các API của Electron nên các tính năng sau sẽ bị ảnh hưởng:
  • Bật/Tắt Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem): Người dùng phải khởi động lại Zalo PC để áp dụng thay đổi.
  • [Windows] Hộp thoại thông báo chỉ hỗ trợ Dark Mode trên Zalo PC 23.7.1 trở lên. Light Mode, ẩn tin nhắn, ảnh đại diện và tên không khả dụng.
  • Mặc dù các tính năng bị ảnh hưởng, nhưng đây là điểm cộng khi Zalo luôn cải tiến mã nguồn trở nên tốt hơn.

ZaDark 23.8.3

PC 10.2 && Web 9.8

Fixed

Web specific

 • [Firefox] Sửa lỗi không thể cài đặt phông chữ (#74)

Changed

 • Thay đổi màu sắc nhãn "Pro"
 • Thay đổi vị trí Popup Cài đặt ZaDark

ZaDark 23.8.2

PC 10.1 && Web 9.7

Added

 • [Safari] Gia hạn tài khoản Apple Developer, mang ZaDark for Safari trở lại Mac App Store
 • Thêm nhãn Pro giúp nhận diện ZaDark Pro

Changed

Web specific

 • Cải thiện tuỳ chỉnh phông chữ từ Google
 • Sửa lỗi CSP (Content Security Policy) khi tuỳ chỉnh phông chữ từ Google
 • Cập nhật phím tắt tương thích với Safari

ZaDark 23.8.1

PC 10.0

Fixed

 • [Windows] Sửa lỗi ZaDark không hoạt động trên Zalo PC 23.7.1 trở lên (Vì Zalo nâng cấp mã nguồn)

Removed

 • Tính năng Ẩn trạng thái (Đang soạn tin, Đã nhận, Đã xem) không khả dụng trên Zalo PC 23.7.1 trở lên
 • [Windows] Hộp thoại thông báo chỉ hỗ trợ Dark Mode (Light Mode, ẩn tin nhắn, ảnh đại diện và tên không khả dụng) trên Zalo PC 23.7.1 trở lên
cẩn thận

Một vài tính năng không khả dụng vì Zalo nâng cấp mã nguồn, ZaDark sẽ cập nhật trong thời gian tới.