Nhảy tới nội dung

Lịch sử thay đổi

· 5 phút để đọc
ncdai
Founder of ZaDark

ZaDark 24.7.1

PC 12.16 và Web 9.33

 • Hỗ trợ thay đổi hình nền ở từng cuộc trò chuyện. Hình nền cũ sẽ bị xoá, nên bạn cần cập nhật lại hình ảnh ở từng cuộc trò chuyện (#135)
  • Zalo PC: Hình nền được lưu trên máy tính của bạn, không đồng bộ với Zalo Mobile và mất khi bạn xoá Zalo PC.
  • Zalo Web: Hình nền được lưu trên trình duyệt của bạn, không đồng bộ với Zalo Mobile và mất khi bạn gỡ cài đặt ZaDark.
 • Tăng số lần dịch tin nhắn miễn phí lên 20 lần
 • Thêm link Product Hunt

ZaDark 24.6.4

PC 12.15 và Web 9.32

 • Sửa lỗi Dark Mode "Nhãn thông báo" (Noti badge)

ZaDark 24.6.3

PC 12.14.1

ZaDark 24.6.2

PC 12.14 và Web 9.31

 • Sửa lỗi Dark Mode "Search Input"
 • Sửa lỗi Dark Mode "Dữ liệu Cloud của tôi: Tabs"

ZaDark 24.6.1

PC 12.13 và Web 9.30

 • Hỗ trợ hình nền cho cuộc trò chuyện Nhóm/Cộng đồng
 • Sửa lỗi Dark Mode "Dữ liệu Cloud của tôi"

ZaDark 24.5.2

Firefox 9.29.2

 • Sửa lỗi ZaDark không hoạt động trên Firefox (#126)

ZaDark 24.5.1

PC 12.12.1 và Web 9.29.1

 • Hình nền cho cuộc trò chuyện: Tăng chất lượng hình ảnh (#124)

ZaDark 24.4.5

PC 12.12 và Web 9.29

 • Thêm chức năng tuỳ chỉnh hình nền cho cuộc trò chuyện (#122)
 • Sửa lỗi Dark Mode:
  • Trình xem ảnh/video (Media Viewer): Số lượng bày tỏ cảm xúc
  • Quản lý dữ liệu Cloud của tôi (Manage My Cloud data)

ZaDark 24.4.4

PC 12.11.1 và Web 9.28.1

 • Ẩn tin nhắn trong cuộc trò chuyện: Quay về phiên bản v1, chỉ làm mờ nội dung, không ẩn hoàn toàn

ZaDark 24.4.3

PC 12.11 và Web 9.28

 • Ẩn tin nhắn trong cuộc trò chuyện v2: Ẩn hoàn toàn nội dung
 • Sửa lỗi Dark Mode một số chi tiết sau:
  • Biểu tượng "Lưu bền Cloud" trong tin nhắn đính kèm tập tin
  • Biểu tượng "Chưa có trên Cloud"
  • Biểu tượng bày tỏ cảm xúc (Like) trong tin nhắn của bạn bè
  • Biểu tượng bày tỏ cảm xúc (Like) trong trình xem ảnh/video (Media Viewer)
  • Danh sách lựa chọn cảm xúc trong trình xem ảnh/video (Media Viewer)

ZaDark 24.4.2

PC 12.10.1

 • Hiển thị tên kiến trúc (x64, arm64) khi cài đặt ZaDark
 • [macOS] Homebrew: Tự động lựa chọn phiên bản ZaDark (Apple Chip, Intel Chip) phù hợp với kiến trúc máy Mac (#119)

ZaDark 24.4.1

PC 12.10 và Web 9.27

 • Sửa lỗi không hiện thông báo khi bật/tắt ẩn trạng thái đang soạn tin, đã nhận, đã xem
 • Sửa lỗi ẩn tin nhắn trong cuộc trò chuyện (khung soạn tin nhắn)
 • Sửa lỗi Dark Mode đính kèm tập tin hình ảnh ở khung soạn tin nhắn
 • Sửa lỗi Dark Mode các chi tiết nhỏ khác
 • Cải thiện độ tương phản của button (blue, red)
 • Bổ sung thông tin phiên bản ZaDark khi rê chuột vào biểu tượng ZaDark
 • Tối ưu quá trình cài đặt ZaDark PC

ZaDark 24.3.2

PC 12.9 và Web 9.26

 • Sửa lỗi Dark Mode khung soạn tin nhắn
 • Sửa lỗi Dark Mode gợi ý sticker

ZaDark 24.3.1

PC 12.8 và Web 9.25

 • Sửa lỗi nút dịch tin nhắn khi bật "Ẩn tin nhắn trong cuộc trò chuyện"
 • Sửa lỗi vẫn hiện thông tin người bày tỏ cảm xúc tin nhắn khi bật "Ẩn tin nhắn gần nhất" (#113)

ZaDark 24.2.3

PC 12.7.1

 • Sửa lỗi không tải được phông chữ

ZaDark 24.2.2

PC 12.7 và Web 9.24

 • Sửa lỗi Dark Mode: Sticker mùa lễ hội
 • Sửa lỗi Dark Mode: Double Click vào tin nhắn hình ảnh
 • Cho phép tắt dịch tin nhắn
 • Hỗ trợ dịch tin nhắn có hình ảnh
 • Thêm giải thích khi chọn ngôn ngữ
 • Tối ưu mã nguồn

ZaDark 24.2.1

PC 12.6 và Web 9.23

 • Sửa lỗi Dark Mode: My Cloud > "Lưu bền Cloud (Cloud saved)"
 • Sửa lỗi Dark Mode: Group Chat > Danh thiếp > "Thêm thành viên" (#106)
 • Thêm chức năng "Dịch tin nhắn" (Beta) (#107)
warning

Bạn vui lòng xem "Bảo mật và quyền riêng tư" tại https://zadark.com/privacy-policy trước khi sử dụng chức năng "Dịch tin nhắn".

zadark-translate-preview
ZaDark Translate Preview

ZaDark 24.1.2

PC 12.5 và Web 9.22

 • Tối ưu mã nguồn
 • [Windows, macOS] Thêm lệnh -v, --version để xem phiên bản ZaDark
 • [macOS] Hỗ trợ cài đặt ZaDark từ Homebrew (Hướng dẫn sử dụng) (#104)

ZaDark 24.1.1

PC 12.4 và Web 9.21

 • Sửa lỗi Dark Mode của Popup danh sách đã xem tin nhắn (#102)
 • Cập nhật cỡ chữ của khung soạn tin nhắn (không hỗ trợ chế độ định dạng tin nhắn) bằng với cỡ chữ của tin nhắn (Tuỳ chỉnh cỡ chữ trong phần ZaDark Settings)