Nhảy tới nội dung

Tải ZaDark for macOS (Intel Chip)

Tập tin sẽ được tải xuống sau 14 giây

ZaDark 24.6.4

PC 12.15 và Web 9.32

  • Sửa lỗi Dark Mode "Nhãn thông báo" (Noti badge)

ZaDark 24.6.3

PC 12.14.1

mẹo
  • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
  • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.