Nhảy tới nội dung

Điều khoản sử dụng

Lưu ý

Vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi cài đặt và sử dụng ZaDark. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Quyền sở hữu

  • ZaDark là sản phẩm từ Quaric, không phải sản phẩm từ Zalo Group.
  • ZaDark được phát triển và sở hữu bởi Quaric.

Phạm vi sử dụng

ZaDark có thể được cài đặt và sử dụng trên các trình duyệt như Chrome, Safari, Edge, Firefox (Zalo Web) và các nền tảng Windows và macOS (Zalo PC).

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc Chính sách bảo mật chi tiết của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi và chấm dứt

Quaric có quyền thay đổi hoặc cập nhật ZaDark trên tất cả nền tảng, bao gồm tính năng, tuỳ chỉnh và điều khoản sử dụng. Người dùng có quyền chấm dứt việc sử dụng ZaDark bất kỳ lúc nào.

Trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

ZaDark không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát, thiệt hại hoặc rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng ZaDark. Việc sử dụng ZaDark hoàn toàn có trách nhiệm của người dùng.