Nhảy tới nội dung

Cài đặt ZaDark cho Zalo PC

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC trên Windows và macOS.

thông tin

Bằng cách chấp nhận cài đặt và sử dụng ZaDark, bạn ĐỒNG Ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Cài đặt ZaDark for Windows
Hỗ trợ Windows 10 trở lên
Cài đặt ZaDark for macOS
Hỗ trợ macOS Mojave trở lên

Cài đặt cho Zalo PC

mẹo
  • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
  • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.