Nhảy tới nội dung

Cài đặt cho Zalo PC

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC trên Windows và macOS.

Download ZaDark – Zalo Dark Mode

thông tin

Bằng cách chấp nhận cài đặt và sử dụng ZaDark, bạn ĐỒNG Ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

mẹo
  • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
  • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.