Nhảy tới nội dung

Cài đặt ZaDark cho Zalo PC

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC trên Windows và macOS.

thông tin

Bằng cách chấp nhận cài đặt và sử dụng ZaDark, bạn ĐỒNG Ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

ZaDark for Windows

ZaDark for Windows

Hỗ trợ Windows 10 trở lên
ZaDark for macOS

ZaDark for macOS

Hỗ trợ macOS Mojave trở lên
mẹo
  • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
  • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.