Nhảy tới nội dung

1 bài viết được gắn thẻ "release"

Xem tất cả Thẻ

Lịch sử thay đổi

· 4 phút để đọc
Chánh Đại
Founder of ZaDark

ZaDark 24.5.1

PC 12.12.1 và Web 9.29.1

  • Hình nền cho cuộc trò chuyện: Tăng chất lượng hình ảnh (#124)

ZaDark 24.4.5

PC 12.12 và Web 9.29

  • Thêm chức năng tuỳ chỉnh hình nền cho cuộc trò chuyện (#122)
  • Sửa lỗi Dark Mode:
    • Trình xem ảnh/video (Media Viewer): Số lượng bày tỏ cảm xúc
    • Quản lý dữ liệu Cloud của tôi (Manage My Cloud data)