Nhảy tới nội dung

ZaDark for macOS

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC trên macOS.

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

 • Bước 1. Nhấn vào đây để tải xuống
 • Bước 2. Xem Video hướng dẫn
mẹo
 • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
 • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.

Các lỗi thường gặp

EACCES: permission denied ...

Một vài trường hợp ZaDark cần quyền cấp cao hơn để đọc/ghi mã nguồn Zalo.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Mở Finder > Applications > Utilities > Terminal
 • B2. Nhập lệnh: sudo /Applications/ZaDark
 • B3. Nhấn phím [Enter] và tiếp tục sử dụng ...

EPERM: operation not permitted ...

macOS Ventura yêu cầu cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) để có thể thay đổi mã nguồn ứng dụng Zalo.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Xem Video Hướng cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) cho Terminal
 • B2. Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark

... khong co tap tin "app.asar"

Lỗi xảy ra khi bạn từng cài ZaDark trước đó nhưng không thành công.

Cách khắc phục lỗi:

 • Cách 1 (khuyến nghị):
  • B1. Chạy ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark
  • B2. Chọn "Go cai dat ZaDark"
  • B3. Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark
 • Cách 2:
  • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
  • B2. Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark

"Zalo" will damage your computer. You should move it to the Trash.

macos-app-will-damage-your-computer-move-to-trash
Hình minh hoạ từ Website Apple Support

Lỗi xảy ra khi bạn cài ZaDark mà chưa mở Zalo PC sau khi tải Zalo từ Website https://zalo.me/pc.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Chạy Zalo PC: Chọn "Open" để chấp nhận mở ứng dụng được tải từ Internet (Hình minh hoạ bên dưới)
macos-app-is-an-app-downloaded-from-the-internet
Hình minh hoạ từ Website Apple Support

zsh: terminated /Applications/ZaDark

Lỗi như hình minh hoạ bên dưới (Không thể xác định nguyên nhân chính xác).

macos-zsh-terminated-zadark

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Chạy lại ZaDark: Mở Finder > Applications > ZaDark hoặc Xem hướng dẫn
mẹo

Nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn không khắc phục được lỗi.