Nhảy tới nội dung

ZaDark for Safari

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo Web trên Safari.

thông tin

Nhấn vào đây để cài đặt. Thanh toán 1 lần ₫99.000 và sử dụng trọn đời.

Màn hình giao diện Zalo trên Safari sau khi cài đặt ZaDark

Các lỗi thường gặp trên Safari

Web: Các lỗi thường gặp