Nhảy tới nội dung

ZaDark for macOS

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo PC trên macOS.

Hướng dẫn cài đặt ZaDark

mẹo
 • Bạn cần cài lại ZaDark sau khi Zalo PC cập nhật phiên bản. Chúng tôi đang lên kế hoạch khắc phục bất tiện này.
 • Hãy nâng cấp Zalo PC và ZaDark lên phiên mới để có trải nghiệm tốt nhất.

Cài đặt ZaDark bằng Homebrew

Cài đặt Homebrew

thông tin
 • Bỏ qua bước này nếu bạn đã cài đặt Homebrew.
 • Bạn có thể tìm hiểu thêm về Homebrew trên Website chính thức.
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Cài đặt ZaDark Formula

brew tap quaric/zadark
brew install zadark

Sử dụng ZaDark Formula

Lưu ý

Bạn cần cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) cho Terminal trước khi sử dụng ZaDark Formula.

# Cài đặt ZaDark
zadark install

# Gỡ cài đặt ZaDark
zadark uninstall

# Kiểm tra phiên bản ZaDark
zadark -v

Cập nhật ZaDark Formula

brew update && brew upgrade zadark

Gỡ ZaDark Formula

brew uninstall zadark
brew untap quaric/zadark

Các lỗi thường gặp

"ZaDark" cannot be opened because it is from an unidentified developer.

macos-unidentified-developer

Lỗi xảy ra vì ZaDark không thực hiện ký (codesign) và xác nhận (notarize) ứng dụng trên macOS với Apple. ZaDark có định dạng Unix Executable File nên không thể ký và xác nhận ứng dụng. Bạn yên tâm vì ZaDark không chứa virus, mã độc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Chính sách bảo mật.

Cách khắc phục lỗi:

EPERM: operation not permitted

macOS Ventura trở lên yêu cầu cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) để có thể thay đổi mã nguồn ứng dụng Zalo.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Xem Video Hướng cấp quyền Quản lý ứng dụng (App Management) cho Terminal
 • B2. Chạy lại ZaDark

EPERM: operation not permitted, rename '/Applications/Zalo.app/Contents/Resources/app.asar' -> '/Applications/Zalo.app/Contents/Resources/app.asar.bak'

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Mở Zalo PC sau khi cài đặt
 • B3. Chạy lại ZaDark với lệnh sudo theo Video Hướng dẫn bên dưới

EBUSY: resource busy or locked / Vui long tat Zalo PC truoc khi cai dat ZaDark

Lỗi xảy ra khi bạn chưa tắt Zalo PC trước khi cài đặt ZaDark.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Tắt Zalo PC (Xem ảnh GIF bên dưới)
 • B2. Chờ biểu tượng Zalo biến mất
 • B3. Chạy lại ZaDark
mac-quit-zalo

Khong co tap tin "app.asar"

Lỗi xảy ra khi bạn từng cài ZaDark trước đó nhưng không thành công.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Mở Zalo PC sau khi cài đặt
 • B3. Chạy lại ZaDark

"Zalo" will damage your computer. You should move it to the Trash.

macos-app-will-damage-your-computer-move-to-trash
Hình minh hoạ từ Website Apple Support

Lỗi xảy ra khi bạn cài ZaDark mà chưa mở Zalo PC (lần đầu) khi cài đặt Zalo PC thành công.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Mở Zalo PC sau khi cài đặt
 • B3. Chạy Zalo PC
 • B4. Chạy lại ZaDark

Không thể gỡ ZaDark (Khôi phục Zalo gốc)

Lỗi xảy ra do các nguyên nhân sau:

 • Không tồn tại tập tin app.asar.bak
 • Quá trình cài đặt ZaDark bị lỗi

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Mở Zalo PC sau khi cài đặt
 • B3. Chạy Zalo PC

Lỗi không xác định

Không thể xác định nguyên nhân chính xác.

Cách khắc phục lỗi:

 • B1. Cài đặt lại Zalo PC tại đây (KHÔNG GỠ ZALO PC vì dữ liệu có thể bị mất)
 • B2. Mở Zalo PC sau khi cài đặt
 • B3. Chạy lại ZaDark với lệnh sudo theo Video Hướng dẫn bên dưới
mẹo

Nhấn vào đây để liên hệ với chúng tôi nếu bạn vẫn không khắc phục được lỗi.