Nhảy tới nội dung

ZaDark for Opera

Kích hoạt Dark Mode (Chế độ tối) cho Zalo Web trên Opera.

cảnh báo

Chúng tôi ngừng phát hành bản cập nhật ZaDark for Opera từ ngày 04/01/2024. Bạn có thể cài đặt ZaDark for Chrome để thay thế.